Filtrácia bazénu

Srdcom každého bazénu je kvalitná filtrácia.

V prírode  musí každá dažďová kvapka najprv pretiecť  vrstvou štrkopiesku,  aby sa z nej  stala  priezračne čistá  pramenitá voda. Krištáľovo čistú  vodu budete mať  i vo svojom bazéne, pokiaľ budete používať pieskovú filtráciu,  ktorá pracuje na rovnakých princípoch ako príroda . Voda v nej prechádza cez pieskovú náplň, zachytávajúcou nečistoty. Pri rozhodovaní o správnom type filtrácie pre  Váš bazén je rozhodujúci  objem vody a miestne podmienky. Všeobecne  platí, že filtračná jednotka by mala prefiltrovať celý objem Vášho bazéna za 6–8 hodín. U nadpriemerne zaťažovaných bazénov alebo  pri vysokých teplotách vzduchu je odporúčané, aby sa všetka  voda prefiltrovala  za 3–4 hodiny. Každé nami ponúkané filtračné zariadenie  sa skladá z dvoch  základných častí: vysoko  kvalitného  samonasávacieho čerpadla s predradným filtrom hrubých nečistôt  a filtračnej  nádoby. Obsluha pieskovej filtrácie  je veľmi  pohodlná a ľahká vďaka  šesťcestnému ventilu, s jeho  pomocou  nastavíte nielen filtrovanie  vody, ale i čistenie  filtračného piesku.