Úprava vody - slaná voda

Automatická údržba bazénovej vody môže byť kombinovaná s inými systémami, dezinfekcie vody v bazéne. Rozšírenou a u nás toľko diskutovanou alternatívou je systém elektrochlorácie obecne nazývaný ako slaná voda. Tento systém údržby bazénovej vody je prevažne importovaný z Austrálie a pracuje na princípe elektrolýze vody (chemický rozklad látok elektrickým prúdom vo vodivom roztoku), čiže rozklad soľného roztoku NaCl. U privátnych bazénov sa vytvorí umelá salinita tak, že sa v bazénovej vode rozpustí morská soľ NaCl s koncentráciou 0,3-0,5% (3-5kg/m&s up3;). V cirkulačnom okruhu bazénu je vsadený elektródový článok, ktorý následne rozkladá koncentrát NaCl na chloran sodný, ten pôsobí ako dezinfekcia bazénovej vody. Odvápnenie elektród sa rieši pomocou automatickej polarizácie v určitých časových intervaloch.

Výhody soľnej dezinfekcie

» nízke prevádzkové náklady
» účinnosť proti riasam, vírusom, baktériám
» jednoduchá a bezpečná údržba zariadenia
» bezpečnosť pri manipulácii so soľou
» menej agresívna voda k ľudskému organizmu
» nízke prevádzkové náklady v kombinácii s autom. pH- mínus
» bazénová voda bez akýchkoľvek starostí

Nevýhody soľnej dezinfekcie

» agresivita vody na kovové časti
» vysoký obsah chloridov vo vode pôsobí agresívne aj na nerezové časti
» problém s likvidáciou odpadných vôd (nesmie sa vypúšťať do ČOV)
» napáda kovové solárne panely a výrazne znižuje ich životnosť
» menej presná regulácia produkcie chlóru, hodnota produkcie vyjadrená len v %
» nutnosť používať bazénové príslušenstvo vyrobené s odolných materiálov(titan, nerez AISI 402)

Veľa ľudí si myslí, že technológia slanej vody je bezchlórový systém ekologickej dezinfekcie. Nie je to však pravda. Ide o chlórový systém a pre osoby, ktoré sú na Cl alergické, je rovnako nepríjemný dezinfekčný prostriedok do bazénov ako chlór plynný alebo chloran sodný. Chlór vyrobený takýmto spôsobom je však pomerne čistý a menej dráždi oči. Terapeutické účinky slanej vody sú ale minimálne, slanosť vody je totiž o cca 10x menšia než u vody morskej.